Ochrana osobních údajů – zpracování osobních údajů

Firma Kopecký Petr - KOMET je provozovatelem internetového obchodu www.komet-cz.cz a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Jedním z nich je i dodržování zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Námi spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Při nákupu jako fyzická osoba, požadujeme uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  • Telefonické spojení
  • Elektronickou adresu (e-mail)

Nákupem u firmy Kopecký Petr - KOMET, se sídlem Bryksova 762/44, 198 00 Praha 9 - Černý Most, IČ 12576905, DIČ CZ5812040608 dáváte souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byly zpracovány výše uvedené osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem v internetovém obchodě www.komet-cz.cz dáváte souhlas s tím, že firma Kopecký Petr - KOMET může předávat osobní údaje svých zákazníků třetím osobám, a to dopravcům za účelem řádné přepravy zboží. Jinak ze strany firmy Kopecký Petr - KOMET nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

  • zpracováním Vašich osobních údajů firmou Kopecký Petr - KOMET. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese: kopecky@komet-cz.cz.
  • zasíláním občasných obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu. V procesu objednávky je možnost zasílání potvrdit či nikoliv. Pokud potvrdíte zasílání a následně se chcete odhlásit, můžete tak učinit na e-mailové adrese: kopecky@komet-cz.cz.


Kupující má dle zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich aktualizaci nebo opravu, má právo na jejich blokaci, může žádat firmu Kopecký Petr - KOMET o odstranění závadného stavu či o vysvětlení, jak se osobní údaje zpracovávají, a to vše bezplatně na e-mailové adrese: kopecky@komet-cz.cz. Kupující má právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Kopecký Petr - KOMET, osobní údaje však pro Kopecký Petr - KOMET mohou být zpracovány IT poskytovatelem služeb.